hyś


hyś
Dostać hysia, hyzia zob. dostać 3.
Mieć hysia, hyzia zob. mieć 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.